Medlemskap

Medlemskap og priser

Låneobligasjon - full spillerett
NB! Klubben har for tiden ingen låneobligasjoner i eie og for å få full spillerett når man er over 21 år må man eie en låneobligasjon. Annonser for dette finner du på www.drobakgolf.no/medlemskap/annonser. Er det ingen annonser ta kontakt med administrasjonen på 64 98 96 50 eller mail dgk@drobakgolf.no for å legge deg inn på venteliste.

Ønsker du ikke å betale en stor faktura en gang per år? Drøbak Golfklubb tilbyr nå månedsbetaling*


Drøbak Golfklubb er en godt besøkt og veldrevet golfklubb med cirka 1800 medlemmer. Vi har en velholdt bane, et flott anlegg og et variert trenings- og aktivitetstilbud til alle – med eller uten erfaring med golf. Miljøet i klubben er åpent, folkelig og inkluderende – til oss er alle velkommen uansett alder og ferdighetsnivå!

Med eller uten låneobligasjon?

En låneobligasjon er et verdipapir. Til gjengjeld vil du spare inntil kr 1000,- i årskontingent per år når du har medlemskap med låneobligasjon. Skulle du på et senere tidspunkt ønske å avslutte ditt medlemskap, må du finne en som ønsker å overta eller søke innen 30. november exit via exit-ordningen (søknader innvilges ut fra prioritet nærmere beskrevet i lovene).

Du kan bli medlem ved å fylle ut og sende inn innmeldingsskjemaet eller kontakte administrasjonen i klubben på 6498 9650

*Gjennom vår samarbeidspartner på fakturahåndtering NorKred kan vi tilby månedsbetaling på kontingenten:
NorKred sender ut faktura på HELE årskontingenten med info om at dersom du ønsker å dele 
den i 6 rater tar du kontakt med de.
For de som tar kontakt krediterer NorKred fakturaen på HELE årskontingenten og utsteder
6 månedlige fakturaer – Det vil da tilkomme et fakturagebyr på hver faktura på kr. 20,-

NB! Kontingent prisene under er for 2021.

Gir fritt spill på banen

Gir fritt spill på banen

Greenfee medlemskap - 1 runde inkludert

kr 415/år