Banen

Banestatus

Uke 44
Vi vil starte med å fjerne løv rundt klubbhus. Vannings anlegg skal tømmes/blåses. Det skal fjernes/kuttes opp løv på banen. Og det skal fjernes dugg av spille flatene om det ikke er frost. Tirsdag vil vi begynne arbeidet med hull pipe lufte greener. Dette vil vi forsette med til alle greener er tatt. Grunnet natte frost vil dette arbeidet ta litt tid. Slik vær prognosene er i dag er det liten grunn til å holde banen opp noe lenger. Og at vi begynner arbeidet med å ring inn greener etter at de er ferdig luftet. Det er pr i dag ett stort problem med hundeluftere og turgåere som går over alle spille felt. Og da for å beskytte greener grunnet nattefrost er det lurt å sette opp tau rundt greener slik at vi ikke får skader her.


Uke 43 
Denne uken har vi fjerne dugg/blåse løv . Vi har hulpipe lufte tees. Rangen er nå nesten klar for vinteren det er bare sette opp gjerde rundt target greener. Det er kutte litt langruff. Vi har klippet greener for siste gang håper vi. Og vi fikk ryddet bunkere før helgen. Og vi har begynt å rydde rundt Golfhuset (tatt inn minigolf baner/telt/potte planter og møbler.

Uke 40
Mandag fikk vi klippet de områdene som ikke ble klippet fredag uke 39 . Vi fikk fikset en del bunkere. Tirsdag fikk vi gjødsle Fairway nr. 16, tees og foregreener. Vi forsatte med å kutte ned langruff på banene. Og vi starte med dyplufting av greener Halve banen er nå tatt. Dette arbeidet vil forsette til vi er ferdig.. Greener ble denne uken bli rullet 2 ganger og klippet 3 (2 ganger med singel klipper).  Greener ble sprøyte gjødslet til jord. Og vi måtte lage ett nytt dren i forkant av green 4.

Uke 37 
Vi greide å ta igjen det meste av klippingen på banen. Det er noe tilsig av vann og det står fortsatt vann i noen bunkere. Disse vil bli fikset ved første mulighet. Det er masse vann i grunn så noen bløte felter er det rundt omkring på banen. Vi har fått ett soppangrep på greener som er behandlet med kjemikalier. Vi vil forsette med å utbedre disse i neste uke. Vi har fått støtte-sådd alle greenene på banen. Treningsfelt ble utelatt denne gangen grunnet klubbmesterskap i putting. Treningsfelt vil bli sådd ved første mulighet.

Uke 36
Denne uken ble ting litt redusert ang arbeider på banene, det er ferie avvikling og seminar
som man skal delta på. Og være var ikke på vår side så det begrenset hva som kunne klippes. Vi fikk luftet greener på banen denne uken.

Uke 34
Det ble utført vanlig klippe rutiner.Vi har fjernet resten av vannvekster i dammen på hull 6.
Greener ble rullet 2 ganger denne uken.Onsdag ble greenene dresset lett/og vi spredde sanden med matte
I tillegg ble det klargjordt til Klubbmesterskapet.

Uke 32
Det ble utført vanlig klippe rutiner. Greener ble rullet onsdag og fredag. 
Vi stikk lufte/dresse lett/lett rulle greener torsdag. Vi har begynt arb. Med å få avstands merkene og Vannings sprinklere  litt mer synlige. Og vi har  også utført litt gress trimming. Det ble sprøytet med gjødsel til jord og gjødsel til blad med vekst hemmer denne uken på greener.
 

Uke 31
Denne uken ble det utført vanlig klippe rutiner. Vi rullet greener Tirsdag/fredag og vi fikset litt på noen fairwayer, tees og greener. Fikk også lagt inn litt gress trimming denne uken også.

Uke 30 
Vanlig klipperutiner ble utført denne uken også. Etter søndagens hvile av greenene fikk vi en kjempe vekst av gresset på greener. Dette medførte at vi måtte gjøre en del tiltak for å forsøksvis få opp balltrillen. Vi har greid å bedre dette, men har fortsatt meget godt vekst i greenen som medfører at de kan oppleves som trege på slutten av dagen. Vi fortsatte å følge opp tørkeflekker på greener. Det ble utført en del gress trimming rundt stikker og i vannveier. Noen veier ble fikst etter helgens regn.

Uke 29
Vi utførte vanlig klippe rutiner bortsett fra søndag da greenene var for våte. Det er marginalt mindre vekst nå. Vi forsette å følge opp tørkeflekker. Vi hullpipe luftet Tees på tirsdag/onsdag med påfølgende dressing og børstning, dette medførte litt venting på banen. Det var ikke forhold til å støtte-så greener så dette flyttes til første mulighet. Det ble litt fiksing av vannings annlegg. Vi har dresset noen flere hull/dumper på spille flatene. Og vi har begynt å skjære ut gress rundt sprinklere og avstandsmerker på banene. Og det ble sprøytet næring til blad.
 
Uke 28
Ble som beskrevet mer eller mindre. Takker alle for tålmodigheten ved vanning og graving.
Grunnet Varmen har vi nå fått tilløp av tørkeflekker ( Sand laget i greenene blir hydrofobiske/vannavstøtende) på noen greener. Vi har begynt behandling av dette. og det arbeidet vil forsette i uke 29.

Uke 25.
Denne uken er det meldt tørt vær. Så da blir det klipping. Og vi skal injektere luft på de greener som er mest utsatt for fukt i profilen (9/11/17 osv). Vi skal støtte-så på rangen, og vi skal trimme vannveier /kanter. I slutten av uken skal vi sprøyte gjødsle greener med blad gjødsel og vekst hemmer. Tiltak for å få gress på dårlige felt fairway og forgreener forsette denne uken også.

Uke 24.
Det ble også en våt uke.
Denne uken ble det klippe så godt det lot seg gjøre med den nedbøren vi fikk. Vi har forsatt å fikse veier og bunkere (der det har vært mulig). Tirsdag ble vi ferdig med å lufte greener. Og vi forsatte tiltak på foregreener. Vi har ikke satt ned klippehøyden på Tees/foregreener. Deler av banen har blitt sprøytet mot ugress. Og det er sprøytet vekst hemmer på tee steder. Det er gjort en del trimming av vannveier og ytterkanter.

Uke 23
Dette ble en våt uke. Med en del arbeid etter skader rundt omkring etter nedbøren. Vi endret klippehøyde på fairwayer til 15mm (fra 18mm). Grunnet at ruffen vokser oss over hode. Så er det prioriter å kjøre 3 runder (ca10m) først rundt alle fairwayer, for så å klippe ned resten. Det er stedvis litt rufsete ut der lang ruff er ut mot veier og hindre, vi har begynt å klippe ned ytterkanter slik at område med lang ruff ser mer planlagt ut. Tees ble luftet mandag og greener er og vil bli luftet forløpende. Det ble gjødsles med Granulet på tees denne uken.

Uke 22
Fokus denne uken har vært klippe da det har sett litt rufsete ut rund på banen. Soppangrep fra uke 21 ser ut til å være på retrett. Vi har ikke fått luftet denne uken. Pukk til veier er kommet men dette må flyttes til uke 23. Da vi har prioritert tiltak på Fairwayer og er ferdig med første runde med dette.  Vi har endre klippehøyder på greener til 3,7 mm. (Lørdag morgen).

Uke 21
Mandag gikk med til å forberede for NSG sin turnering på tirsdag.  Vi flytte tee avstands markeringer inn på kortklipt ( rakk ikke alle, rest blir tatt ved første anledning). Flytte avstands merker på fairwayer til ca. midten (bytte de som er def.) Flytte 150 m stikkene i forhold til ny klippelinjer. Vi fikk ikke  luftet alle greenene grunne maskin feil (injektere luft). Bladgjødsling av greener (sprøyte) Var ikke mulig grunnet været så vi gjødslet med granulert isteden. Tiltak mot Tørrflekker har fungert, men vi har fått noen soppangrep på greenene som vi har sprøyte. Det kan se ut som at dette er under kontroll nå. Og til slutt grunnet nedbøren denne uken fant vi tid til å rydde og legge ut ny bark på parkerrings plassen og ved driving range.

Uke 20
Denne uken klippet vi ned alle spillområdene områder (semi ruff har ikke vært klippet på en stund). Det har blitt utført noe små repp. på vanningsanlegget. Pluss byttet noen små felter på greenene. Vi har begynne å legge en del tid i de dårlige feltene på fairwayer og foregreener (fairway1-2-3), dette vil forsette flere uker framover. Det er en del av disse feltene som ligger i felt med dårlig dekning av vanningsanlegget, og da må vi ta dette stykk vis. Dette grunnet at vi må legge ut provisorisk vanning til en del av feltene. Onsdag den 15.05 ble det oppdaget flekker på noen greener. Vi fulgte opp med sjekk på den 16.05 og 17.05 ble det konstatert tørr flekker. Dette er en tilstand som gjør at større/mindre felt (greener denne gangen) blir vann avvisende. Tiltak ble iverksatt og vi følger nå opp. Mulig vi må legge mer tid utover kommende uke i dette, eller om vi kan forsette med planlagte oppgaver.

Uke 21
Mandag går med til å forberede for NSG sin turnering på tirsdag. Flytte tee avstands markeringer inn på kortklipt. Flytte avstands merker på fairwayer til ca. midten (bytte de som er def.), flytte 150 m stikkene i forhold til nye klippelinjer, og litt små fiks rundt på banen. Resten av uken skal vi benytte til lufting av greener (injektere luft). Bladgjødsling av greener (sprøyte) og forsette med å fikse dårlige felt på fairwayer. Pluss klipp av spille felt.


Uke 19
Vi begynte uken med å bytte ut gress på småfelter rundt på de fleste greenen. Vi fortsatte med å stikklufting og dressing av greener (tirsdag). Onsdag rullet vi greenene på banen . Det ble sprøyte gjødslet på greener og gjødslet på tee stedene. Ellers er det å klippe spille felt Etter behov. Renoverte tee 9-11-12-18 ble åpnet Fredag/Lørdag. Vi har fått etter etterlengtet nedbør i slutten av uken. Og vi har fått byttet dårlig felt på Trenings green  ved Tee1. Men dette trenger fortsatt mer pleie fremover. 
Grunnet kaldt vær denne uk119 forsetter vi med å klippe Greener på 4 mm, Vi benytter singel klippere i ukedager, tripleks klipper benyttes i helger (Vi ligger på 3,5 som standard i sesong). Så greenene vil være litt trege men, det er ikke lenge før vi skal komme til en «standard stimp» på rundt 9.

Uke 20
Denne uken vil det bli utført nedklipp av alle områder (semi ruff har ikke vært klippet på en stund). Noe små repp må til på vanningsanlegget. Vi vil bytte noen små felter på greenen (mose flekker), og vi vil begynne å legge en del tid i de dårlige feltene på fairwayer og foregreener, dette vil pågå i flere uker framover. Det er en del av disse feltene som ligger i felt med dårlig dekning av vanningsanlegget. Dette gjør at vi må ta dette stykkevis, da vi må legge ut provisorisk vanning til en del av feltene.