Banen

Banestatus

Uke 20
Denne uken klippet vi ned alle spillområdene områder (semi ruff har ikke vært klippet på en stund). Det har blitt utført noe små repp. på vanningsanlegget. Pluss byttet noen små felter på greenene. Vi har begynne å legge en del tid i de dårlige feltene på fairwayer og foregreener (fairway1-2-3), dette vil forsette flere uker framover. Det er en del av disse feltene som ligger i felt med dårlig dekning av vanningsanlegget, og da må vi ta dette stykk vis. Dette grunnet at vi må legge ut provisorisk vanning til en del av feltene. Onsdag den 15.05 ble det oppdaget flekker på noen greener. Vi fulgte opp med sjekk på den 16.05 og 17.05 ble det konstatert tørr flekker. Dette er en tilstand som gjør at større/mindre felt (greener denne gangen) blir vann avvisende. Tiltak ble iverksatt og vi følger nå opp. Mulig vi må legge mer tid utover kommende uke i dette, eller om vi kan forsette med planlagte oppgaver.

Uke 21
Mandag går med til å forberede for NSG sin turnering på tirsdag. Flytte tee avstands markeringer inn på kortklipt. Flytte avstands merker på fairwayer til ca. midten (bytte de som er def.), flytte 150 m stikkene i forhold til nye klippelinjer, og litt små fiks rundt på banen. Resten av uken skal vi benytte til lufting av greener (injektere luft). Bladgjødsling av greener (sprøyte) og forsette med å fikse dårlige felt på fairwayer. Pluss klipp av spille felt.


Uke 19
Vi begynte uken med å bytte ut gress på småfelter rundt på de fleste greenen. Vi fortsatte med å stikklufting og dressing av greener (tirsdag). Onsdag rullet vi greenene på banen . Det ble sprøyte gjødslet på greener og gjødslet på tee stedene. Ellers er det å klippe spille felt Etter behov. Renoverte tee 9-11-12-18 ble åpnet Fredag/Lørdag. Vi har fått etter etterlengtet nedbør i slutten av uken. Og vi har fått byttet dårlig felt på Trenings green  ved Tee1. Men dette trenger fortsatt mer pleie fremover. 
Grunnet kaldt vær denne uk119 forsetter vi med å klippe Greener på 4 mm, Vi benytter singel klippere i ukedager, tripleks klipper benyttes i helger (Vi ligger på 3,5 som standard i sesong). Så greenene vil være litt trege men, det er ikke lenge før vi skal komme til en «standard stimp» på rundt 9.

Uke 20
Denne uken vil det bli utført nedklipp av alle områder (semi ruff har ikke vært klippet på en stund). Noe små repp må til på vanningsanlegget. Vi vil bytte noen små felter på greenen (mose flekker), og vi vil begynne å legge en del tid i de dårlige feltene på fairwayer og foregreener, dette vil pågå i flere uker framover. Det er en del av disse feltene som ligger i felt med dårlig dekning av vanningsanlegget. Dette gjør at vi må ta dette stykkevis, da vi må legge ut provisorisk vanning til en del av feltene.