Banen

Sikkerhetsbestemmelser på golfbaner i Norge

Sikkerhetsbestemmelser på golfbaner i Norge
Det gjelder alles sikkerhet!
 
• Det er du som er ansvarlig for hva ballen din treffer!

• Banearbeiderne er på banen for å gi deg så gode spilleforhold som mulig.
Om banearbeider eller andre personer befinner seg i risikosonen skal
klartegn 
avventes før du slår. Klartegn gis med utstrakt arm.

• Prøvesving aldri i retning banearbeider eller andre personer på banen.
(De ser ikke at det er en prøvesving!)

• Spill aldri mot en green uten flagg, eller dersom det er banemannskap/maskin eller
spillere på greenen.

• Skal du lete etter ballen din utenfor fairway – plasser baggen din godt synlig
på fairway så de bak ser at det ikke er klart for å slå.

• Tenk sikkerhet også når du benytter golfbil o.l. Sjekk klubbens retningslinjer
for bruk av disse.
 
Brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan medføre umiddelbar bortvisning fra
banen og ytterligere reaksjoner.

I henhold til idrettens regelverk, jfr. NIFs lov §§ 11-1 og 11-2, kan det ilegges følgende sanksjoner:
• Irettesettelse
• Bortvisning
• Utelukkelse
• Bøtelegging


Ved gjentatte eller alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene vil utelukkelse være det mest naturlige alternativet. Utelukkelse, i praksis inndragning av handikapkort/grønt kort, i inntil 3 måneder kan ilegges som en sanksjon av spillerens hjemmeklubb. Utestengelse utover dette må anmeldes og behandles av Norges Golfforbunds doms­utvalg.
 
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her