Banen

Sikkerhetsbestemmelser på golfbaner i Norge

Det gjelder alles sikkerhet!
 
• Om banearbeider eller andre personer befinner seg i risikosonen skal klartegn avventes før du slår. Klartegn gis med utstrakt arm.
• Prøvesving aldri i retning banearbeider eller andre personer på banen.
• Spill aldri mot en green uten flagg, eller dersom det er banemannskap/maskin
eller spillere på greenen.

Brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan medføre umiddelbar bortvisning fra
banen og beslagleggelse av handikapkort/grønt kort. Kortet, sammen med en
rapport, vil bli sendt spillerens hjemmeklubb som kan gi ytterligere reaksjoner.
Kopi av rapporten sendes NGF.

I henhold til idrettens regelverk har vi følgende sanksjoner:
• Irettesettelse
• Bøtelegging
• Utestengelse

Ved gjentatte eller alvorlige brudd på sikkerhetsbestemmelsene vil utestengelse være det mest naturlige alternativet. Utestengelse, i praksis inndragning av handikapkort/grønt kort, i inntil 3 måneder kan ilegges som en sanksjon av spillerens hjemmeklubb. Utestengelse utover dette må anmeldes og behandles av Norges Golfforbunds doms­utvalg.