Medlemskap

Meld deg inn i Drøbak Golfklubb

Låneobligasjon - full spillerett
NB! Klubben har for tiden ingen låneobligasjoner i eie og for å få full spillerett når man er over 21 år må man eie en låneobligasjon. Annonser for dette finner du på www.drobakgolf.no/medlemskap/annonser. Når du har avtalt kjøp/overtagelse av en Låneobligasjon ta kontakt med administrasjonen på 64 98 96 50 eller mail dgk@drobakgolf.no for innmelding. Er det ingen annonser ta kontakt med administrasjonen på 64 98 96 50 eller mail dgk@drobakgolf.no for å legge deg inn på venteliste.

Bruk skjemaet under om du ønsker medlemskap i Drøbak Golfklubb. Felt merket med stjerne er obligatoriske. Fakturaen vil komme opp i din nettbank kort tid etter vi mottar innmeldingskjemaet.

Ønsker du ikke å betale en stor faktura en gang per år? Drøbak Golfklubb tilbyr nå også månedsbetaling*

Viktig:
Den som ikke senest 31. desember pr. post, e-post eller utmeldingskjema på hjemmesidene har sendt skriftlig søknad om utmelding av klubben eller søknad om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, vil det påfølgende år bli krevet for den gjeldende medlemskontingent/årsavgift som årsmøtet fastsetter. Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter og avgifter fastsatt på årsmøtet. Kategoriendring grunnet alder skjer automatisk.

*Gjennom vår samarbeidspartner på fakturahåndtering NorKred kan vi tilby månedsbetaling på kontingenten:
NorKred sender ut faktura på HELE årskontingenten med info om at dersom du ønsker å dele den i 6 rater tar du kontakt med de.
For de som tar kontakt krediterer NorKred fakturaen på HELE årskontingenten og utsteder 6 månedlige fakturaer – Det vil da tilkomme et fakturagebyr på hver faktura på kr. 20,-
 • Hvilken klubb?
  Vil du ha Drøbak Golfklubb som hjemmeklubb?
  Er dine økonomiske forpliktelser i andre eller tidligere golfklubber oppgjort?:
 • Klikk på linkene for å lese bestemmelser og vilkår:

  - Bestemmelser for Drøbak golfklubb
  - Lover for Drøbak Golfklubb

  Vennligst kryss av under:
     Jeg har lest og godkjent vilkårene for medlemskap
 • Vennligst skriv inn tallrekken under med kun siffer:
  to  seks  tre  fire:
 • Når du sender inn skjemaet vil du motta en automatisk bekreftelse på epost på din innmelding. Om du ikke mottar en slik epost, vennligst ta kontakt med klubben.