Turneringer

Joakim Marksten Invitational

Turneringsbestemmelser
Joakim Marksten Invitational
Drøbak GK, lørdag 8.juni 2019
 
Generell informasjon                                                 
Turneringen er for funksjonshemmede golfspillere, uansett funksjonshemning eller nivå. Både nye og etablerte spillere kan delta, og det sosiale spiller en viktig rolle. Det er ikke krav til klassifisering. Ved ledige plasser er ledsagere velkommen til å delta i turneringen.
 
Arrangørklubb
Drøbak GK, lørdag 8.juni 2019
 
Spill og bestemmelser
Turneringene spilles etter:
 • Golfreglene gyldig fra 2019
 • EGA Handicap System 2016 - 2019
 • NIFs bestemmelser om doping § 12
 • NIFs bestemmelser om barneidrett
 • NIFs sanksjons- og straffebestemmelser § 11
 • Lokale regler
 • R&A’s “A Modification of the Rules of Golf for Players with Disabilities”
 
Spilleform
 • Turneringen spilles som scramble med tre spillere pr lag. Laget settes sammen av arrangør, og kombineres slik at sammenlagt handicap blir så likt som mulig. Dersom noen har behov for eller spesielt ønsker om, å spille med ledsager vil dette bli tatt hensyn til.
 • Det spilles med 15 prosent av sammenlagt spillehandicap.
 • Hver spiller må ha 3 tellende utslag.
 • Turneringen spilles over 18 hull fra utslagssted 48.
 • Turneringen er åpen for både amatører og profesjonelle.
 • Spillere skal ha gyldig medlemskap i golfklubb tilsluttet nasjonalt golfforbund.
 • Turneringen spilles i én klasse (laget kan bestå av bare damer, bare herrer eller en mix av damer og herrer).
 • Spillere som gjennom godkjent klassifisering kan dokumentere behov, kan benytte bil.
 
Like resultater
Ved like resultater går laget med lavest sammenlagt spillehandicap foran. Hvis fortsatt likt loddtrekning.
 
Konkurranser i konkurransen
 • Nærmest hullet – hull 17: Vinneren er den som med sin første ball fra utslagsområdet stopper ballen på puttinggreenen og nærmest hullet. En HIO er nærmest hullet.
 • Nærmest linjen – hull 7: Vinneren er den som med sin første ball fra utslagsområdet stopper ballen nærmest linjen.
 
Premier
De tre beste lagene premieres. I tillegg premieres «Nærmest hullet» og «Nærmest linjen».
NGF stiller med premier.
 
Startkontingent
Startkontingent på kr 300 per person dekker oppvarming på range, 18 hull, enkel bespisning etter endt spill og evt. golfbil. Startkontingenten betales i proshop før start.
 
Ledsagere
Ledsagere kan under forutsetning av ledige plasser i startfeltet spille. Ledsagere betaler samme pris som spillere.
 
Påmelding
Påmelding gjøres til Norges Golfforbund på e-post paragolf@golfforbundet.no. Frist for påmelding er senest onsdag 5.juni.
 
Kontaktperson Norges Golfforbund
Gøril Hansen
goril.hansen@golfforbundet.no
Tlf. 995 76 525