Klubben

Vil du bidra i styret?

Av: Admin  |  Publisert: 17. januar 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Drøbak Golfklubb er i en svært gunstig situasjon sammenlignet med andre golfklubber, noe som blant annet tilskrives god styring og drift gjennom mange år.

Drøbak Golfklubb Klubbhus
Valgkomitéens oppgave er å bidra til at klubben også i sesongen 2019 får et godt sammensatt og kompetent styre. Komitéen er i den heldige situasjonen at vi allerede har flere dyktige og motiverte kandidater til vervene. Samtidig kan det jo være at vi har medlemmer som gjerne kan tenke seg å bidra, men som til nå ikke har blitt forespurt.

Vi er spesielt på utkikk etter potensielle styremedlemmer med regnskaps-/revisjonsbakgrunn, men vi mottar gjerne også henvendelser fra kandidater med annen bakgrunn. Kan du tenke deg å gjøre en innsats som styremedlem i Drøbak Golfklubb?  Send mail med en kort beskrivelse av deg og din bakgrunn til valgkomitéens leder, Marianne M. Håkonsen, mazarino@online.no eller ring tlf. 951 43 005.

For å opprettholde den fremdriften som kreves for at Valgkomiteen skal kunne presentere sin innstilling for Årsmøtet 7.mars, ber vi om at interresserte tar kontakt innen 30.1.19.