Klubben

Tommy Nilsen ny styreleder i Drøbak Golfklubb

Av: Ketil Steine  |  Publisert: 1. juni 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Tommy Nilsen, 54-årig fysioterapeut fra Drøbak, overtok i slutten av mai som ny styreleder i Drøbak Golfklubb (DGK) etter Torkel Lien.

Tommy Nilsen ble enstemmig valgt på årsmøtet i friluft ved klubbhuset på Nordre Belsjø i slutten av mai. Nilsen, som har vært medlem av DGK siden 1994, har også tidligere sittet fem år i styret. Sammen med seg i styret får Tommy Nilsen nestleder Kjellaug E. Sælen, som ikke var på valg, samt et nytt styremedlem, Lise Jensen Witzøe og sittende styremedlemmer Anne-Helen Stenberg og Tom Ole Parker. To nye varamedlemmer, Leif Håkonsen og Philip K. McGowan, ble også valgt. Avgående styreleder Torkel Lien takket Jørn Eilif Rasmussen og Odd Arne Johansen for innsatsen i styret frem til i år.
 
To ny Hedersnåler
På DGKs årsmøte benyttet avtroppende styreleder anledningen til å dele ut to nye hedersnåler – til henholdsvis Markus Harboe og Jim McGowan: Markus Harboe fikk hederstegnet for sitt mangeårige og tidkrevende engasjement som pådriver for utdanning av klubbens frivillige trenere, og for sin innsats på VTG-kurs og Golfskolen for nybegynnere. Australske Jim McGowan, som er hovedtrener – Head Pro - i DGK fikk utmerkelsen for 25 års innsats, hvor han både har vært samvittighetsfull trener og «frontdesk kundemottak».
Lien takket også Helge Askautrud for hans 10 år som driver av Golfkafeen, og Heidi Beldring med hennes 20 år som klubbsekretær og i en periode daglig leder i klubben.

Solid økonomi
Avtroppende styreleder kunne «overlevere» en golfklubb med solid økonomi til den nye styrelederen: -Samtidig vil jeg minne om at klubben er mer enn en «bedrift» med solid økonomi – det er også et idrettslag som er tuftet på frivillig innsats fra både unge og eldre:
-Særlig de eldste dugnadsfolkene har imponert og inspirert meg, sier avtroppende styreleder Torkel Lien, og forteller at det har vært en «arbeidskrevende ære» å lede Frogns største idrettsklubb i så mange år: -Med 1700 medlemmer er Drøbak Golfklubb utrolig viktig for kommunen. Vi er kommunens største «aktivitetssenter» for unge, småbarnsforeldre og – ikke minst – de eldste. Folkehelsegevinsten av golfklubbens virksomhet kan ikke overvurderes, sier Lien: -Dersom vi ikke hadde hatt golfen i kommunen, er jeg ganske sikker på at kommunens helseutgifter hadde økt betydelig, og, som avtroppende styreleder, tillater jeg meg å sende dette tydelige signalet i retning rådhuset.
  
- Noe av utfordringen ved å være styreleder i en golfklubb, er å jobbe langsiktig i en virksomhet hvor saker som krever oppmerksomhet dukker opp hver eneste dag. Et tre som velter i stormen eller et overbooket kurs, det skjer alltid noe, minner Lien om, og forklarer:
- Mitt hovedfokus som leder har vært å legge enda bedre til rette for et åpent og inkluderende miljø. Alle som nærmer seg Belsjø skal føle seg velkommen til golfklubben vår. Her vil jeg også trekke frem innsatsen alle de frivillige gjør for klubben – uten alle de tusenvis av dugnadstimene hadde vi ikke rukket over alle oppgavene, avslutter Torkel Lien, og ønsker Tommy Nilsen lykke til i arbeidet med å videreføre golfklubben, til beste for hele Frogn.
 
Årsberetningen til DGKs årsmøte i slutten av mai forteller bla at banen var åpen fra 5.april til og med 1. november, i nærmere syv måneder, og at det ble spilt i overkant av 43300 golfrunder – mot vel 32000 runder i 2019. I 2018 var tallet vel 31000. Antallet gjesterunder økte fra vel 4000 i 2019 til 6700 i 2020 – noen som ga en inntekt på vel kr 3,2 millioner kroner. Bedriftsinntektene økte også til totalt 540.400 kroner. Medlemstallet ved utgangen av året økte med 166 til 1750 medlemmer, og det ble innvilget 50 exit-søknader for medlemmer som av en eller annen årsak ikke kunne spille lenger.  
Resultatregnskapet for Drøbak Golfklubb i 2020 viser at klubben totalt «omsatte» for vel 14,6 millioner kroner mot 12,8 millioner kroner i 2019.  Mens årsresultatet i 2019 endte på vel 212 000 kroner – ble resultatet i 2020 på vel 1 million kroner, som overføres til klubbens egenkapital, som dermed øker fra vel 6,2 mill. kroner i 2019 til vel 7,2 mill. kroner ved utgangen av 2020.
 
 
 

Avtroppende styreleder i Drøbak Golfklubb, Torkel Lien (tv), ønsker påtroppende Tommy Nilsen lykke til videre. (Foto: J. Ketil Steine/DGK)
 
 
Drøbak Golfklubbs Hedersnål ble tildelt Markus Harboe….
 

…og Jim McGowan (Foto: J. Ketil Steine/DGK)