Klubben

Leie golfbil

Av: Heidi Beldring  |  Publisert: 16. juli 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Her finner dere litt informasjon om billeie og kjøring på banen

Leie av golfbiler på Drøbak Golfklubb.
 1. Leietaker og fører skal ha fylt 18 år.
 2. Leietaker er ansvarlig for nøkkel inntil den levert Proshop. Kostnad ved tap av nøkkel pålegges leietaker.
 3. Leietaker kan gjøres ansvarlig for skader som oppstår i leieperioden.
 4. Golfbilen skal kun benyttes når leietaker er til stede og kun på Drøbak golfklubbs område.
 5. Bilen skal ikke benyttes av flere enn to personer – det er ikke tillatt at stå bakpå bilen under kjøring.
 6. Bestemmelser om bruk av alkohol ved leie/bruk av golfbil er de samme som ved framføring av bil på offentlig vei.
 7. Leietaker skal rette seg etter henvisninger fra golfklubbens personale. Dette gjelder også dersom det blir nødvendig å begrense eller stoppe bruk av golfbil i løpet av golfrunden.
 
Kjøring på banen
 1. Leier skal så langt det er mulig benytte veier og stier på banen.
 2. Kjøring på fairway og rough må gjøres med varsomhet og omtanke.
 3. Bilen skal parkeres i god avstand til green.
 4. Det er ikke tillatt å kjøre golfbil mellom greenbunkere og greener.
 5. Det er ikke tillatt å kjøre bil i felt med høy rough.
   
Etter runden
 1. Bilen settes umiddelbart på sin plass, ryddes og låses.
 2. Eventuelle feil eller mangler meddeles proshop.
 
Ovennevnte punkter aksepteres overholdt ved mottak av nøkler til golfbilen. Brudd på reglementet kan medføre bortvisning.
 
VI ØNSKER DEG EN FIN RUNDE.