Klubben

Innkalling Årsmøte senior herrer

Av: Heidi Beldring  |  Publisert: 2. september 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Torsdag 26. september kl. 1800

PROGRAM 

* Velkomstdrink
* Orientering om klubbens situasjon ved sesongslutt
   v/Jens Gilboe
* Orientering om den kommende Haug-sesongen v/Odd A Gilboe
* Årsberetning
* Regnskap 2019 og budsjett 2020
* Disponering av overskuddet for 2019
* Behandling av skriftlige formulerte forslag som må være komiteen i hende innen 11. september * Valg av ny Seniorkomite
* Terminlisten for 2020
* Eventuelt saker av orienterede art
* Premiering av mandagsturneringene og senior matchplay

Servering av tapas m.m. 

Bespisning. Velkomstdrink og ett glass øl/vin er inkludert. Øvrig drikke ordner du selv.
Forslag som ønskes behandlet, sendes konivaln@gmail.com innen 11.september.
Påmelding i Golfbox innen 23. september kl. 20:00. 
Kapasiteten i Golfkafeen er begrenset til 60 plasser.  De som har deltatt på golfen/medhjelpere prioriteres.

Med vennlig hilsen
Seniorkomiteen