Klubben

Innkalling Årsmøte 2019

Av: Heidi Beldring  |  Publisert: 5. februar 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Torsdag 5. mars 2020 kl. 18:00   Smia Flerbrukshus, Dyrløkkebakken 1 - 1448 Drøbak

Dagsorden:    
1.         Konstituering av årsmøte
                       
2.         Valg av dirigent, referent(er), samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen og tellekorps.
 
3.         Godkjenne forretningsorden
                       
4.         Årsberetning for 2019
 
5.         Regnskap med revisjonsberetning og kontrollkomiteens rapport.
 
6.         Innkomne forslag
                                    -           Forslag fra medlemmene.
                                    -           Forslag fra styret.
 
7.         Styrets forslag til kontingenter.
 
8.         Styrets forslag til budsjett.
 
9.         Bestemme klubbens organisasjon.                       
                       
10.       Valg i henhold til vedtektene.
 
11.       Valg av revisor
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert klubben innen:

                          Torsdag 20. februar 2020 kl. 16:00

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter er tilgjengelig for medlemmene en uke før årsmøte.
 
 
                           Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!