Klubben

Forsikring for deg som spiller

Av: Jens Gilboe  |  Publisert: 30. mai 2023  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Husk det er du som er ansvarlig for hva ballen din treffer! Alle medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF har idrettsforsikring (ulykke og ansvar) i Tryg Forsikring:

MELDING AV SKADE

ULYKKESSKADE

Med ulykkesskade menes fysisk skade på kroppen som er forårsaket av en plutselig og uventet, ytre, fysisk hendelse – et ulykkestilfelle – som skjer i forsikringstiden som rammer den forsikrede i forbindelse med idrettsutøvelse eller ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsøvelse.

  • Melding av ulykkesskade gjøres på Tryg.no - (velg skjema for ulykke, yrkesskade og trafikkuhell).

Ved skademelding må man oppgi avtalenummer 8197878, hvilken klubb du er medlem i, medlemsnummer og hvor skaden oppsto. Ved skade under trening, konkurranser/reise, må skaden bekreftes av arrangørklubb der skaden oppsto.

ANSVARSSKADE

Ansvarsforsikring for idrettsutøver. Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for person- og tingskade.

  • Melding av ansvarsskade gjøres på Tryg.no - (velg skjema for privat ansvar) 

Ved skademelding må man oppgi avtalenummer 8197878, hvilken klubb du er medlem i,
medlemsnummer og hvor skaden oppsto. Ved skade under trening, konkurranser/reise, må skaden bekreftes av arrangørklubb der skaden oppsto.

MEDLEMSFORSIKRING

Medlemsforsikringen omfatter idrettsforsikring og ansvarsforsikring for enkeltmedlemmer i klubber tilsluttet NGF.

HVEM ER FORSIKRET OG NÅR GJELDER FORSIKRINGEN?

Idrettsforsikringen omfatter alle medlemmer som ikke er dekket av NIFs barneforsikring, dvs. fra man har fylt 13 år. Etter fylte 70 år gjelder noen begrensninger. Forsikringen dekker i tillegg personer som er under opplæring og trening i forbindelse med Veien til Golf, når aktiviteten arrangeres av en golfklubb tilsluttet NGF.

Alle golfspillere som er medlemmer av golfklubber tilsluttet NGF har, gjennom betalt klubbkontingent, en automatisk ansvarsforsikring. Forsikringen dekker ansvar ved spill på baner i hele verden.

Enkelte utenlandske baner krever en slik forsikring før man slipper golfere ut på første tee, og det er ikke uvanlig at man må betale ekstra for dette. Med Trygs forsikring, som altså ligger innbakt i klubbkontingenten, har norske golfere med gyldig medlemskap allerede en slik ordning, og det burde derfor være unødvendig å betale denne tilleggsforsikringen.

KONKURRANSER

Forsikringen gjelder også under konkurranser, samt all aktivitet på en bane/klubb tilsluttet NGF. Forsikringen gjelder under direkte reise til/fra idrettsutøvelse og ved opphold på konkurranse¬/treningssted i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Under reise i forbindelse med konkurranser eller organisert trening som foregår utenfor den forsikredes hjemsted eller utenfor Norge, gjelder forsikringen også under oppholdet, dog høyst en uke før første og tre dager etter siste golfrunde.

Det er en forutsetning at medlemmene er medlem av Norsk folketrygd og har fast bostedsadresse i Norge.

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/okonomi-forsikring/forsikringer 

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her