Klubben

Driving Rangen oppgraderes

Av: Jens Gilboe  |  Publisert: 10. september 2020  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Fra uke 38 starter arbeidet med oppgradering av Driving Rangen. Det vil dessverre medføre en del støy og i første omgang færre plasser, for etterhvert å måtte stenge helt fra uke 39/40 i en periode.

Det vil bli laget noen provisoriske utslag på rangen som vil være tilgjengelig for medlemmene under "byggeperioden".