Klubben

Årsmøte 2020 - UTSATT INNTIL VIDERE

Av: Jens Gilboe  |  Publisert: 4. februar 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Smitteverntiltak/nedstengning gjør at vi ikke ser noen mulighet til å samle medlemmene til "fysisk" årsmøte i mars.

Årsmøter i idrettslag

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har NIF besluttet at fristen utsettes til 15. juni 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre fysisk, må idrettslaget gjennomføre årsmøtet digitalt eller skriftlig innen 15. juni.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/arsmoter-og-ting/


Styret i DGK har, etter anbefalingen fra NIF, vedtatt å utsette Årsmøte 2020 inntil videre til smittesituasjon/smittevernsregler forhåpentligvis gjør det mulig å avholde dette fysisk. Vi kommer tilbake med praktisk informasjon om dette på et senere tidspunkt.
 
Utsettelsen innebærer:

  • dagens styre inkl varamedlemmer blir sittende frem til årsmøtet er avholdt (ingen utskiftninger).
  • medlemsavgift med 2020-priser faktureres til vanlig tid. Eventuell tilleggsfaktura sendes ut etter at Årsmøtet har vedtatt kontingentsatser 2021.
  • økonomistyring etter sunne prinsipper, noe som i praksis vil si forsiktighet på kostnadssiden.