Golf Grønn Glede - GGG

Foreningen Et slag av gangen - ESAG

Av: Heidi Beldring  |  Publisert: 14. juli 2021  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Drøbak Golfklubb med gruppen Golf Grønn Glede har inngått avtale med ESAG og fått midler til aktiviteter. Målgruppene er rusavhengige eller psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og løslatte, unge «utenfor» og minoriteter.

På hjemmesiden til ESAG finner du mer informasjon. Link her
Under er Foreningens formål og visjon

Formål

Foreningen Et slag av gangen er ideell og livssynsnøytral forening. Foreningen har som formål å søke midler og yte støtte til landets golfklubber som i tillegg til sin vanlige aktivitet, driver eller ønsker å drive aktivitetstilbud for sin målgruppe. Mennesker med rusavhengighet eller psykisk syke, unge lovbrytere/rusmisbrukere, domfelte og løslatte, unge «utenfor» og minoriteter. Dette ønsker vi å oppnå med våre prosjekter, «Et slag av gangen» og «Veien tilbake», sammen med våre samarbeidspartnere, relevante kommunale enheter og golfklubbene.

Formålet er å gi deltagerne mulighet til å være aktive etter egne forutsetninger og ønsker. Målsetning med tilbudet er å skape et aktivitetstilbud for målgruppen som gir fysisk aktivitet samt skape arena for sosial utvikling, mangfold og integrering hvor matservering og arbeidstrening også vil være viktige elementer i tilbudet, gjennom samarbeidspartnere. Styret vil vurdere om annen samfunnsnyttig aktivitet også skal innlemmes i foreningens formål.
Foreningen Et slag av gangen har inngått et samarbeid med Norges Golfforbund som vil være med å sikre aktivitet i våre samarbeidende klubber.

Visjon og Verdier

Golf for alle