Golf Grønn Glede - GGG

Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede
- et golftilbud med trening tilpasset hver enkelt!

 

Golf Grønn Glede startet som et samarbeid mellom Drøbak Golfklubb og Norges Golfforbund i 2005.

Hvem passer det for?
Golf Grønn Glede i Drøbak (GGG) er spesielt tilpasset den store gruppen mennesker som av ulike årsaker er langtidssykemeldt, uføre, til behandling for sykdom, rehabilitering eller som forebygger nye sykdommer.
LES MER HER

Målet er å få alle som deltar fysisk aktive, og med på en morsom og enkel sport for de fleste.

4 av 5 nordmenn er for lite i aktivitet og mange blir derfor i risikogruppen for å utvikle livsstilssykdommer som f.eks diabetes 2 og som dermed gjør dem mer utsatt for alle andre sykdommer.

GGG Drøbak samarbeider med Golf Grønn Glede i Norges Golfforbund. I flere kommuner har GGG det beste tilbudet om aktivitet ute og været er ingen hindring, bortsett fra om vinteren når banen er stengt.


Vi har et godt tilbud til nybegynnere med introduksjon, opplæring med instruktør for å gjennomføre «Veien til Golf» (Golfforbundets kurs for å kunne spille på banen) og bistand med hjelp til spill på banen ut fra den enkeltes egne forutsetninger.

Vi trener og spiller 3 dager per uke hele sommeren. Dette er mer aktivitet per uke enn det Helsedirektoratet anbefaler for god fysisk aktivitet for hver enkelt!
Golf er en aktivitet med moderat intensitet og passer for nesten alle: Vi er ute, trener og lærer å spille golf, og etter hvert mestre spillet på treningsfeltene. GGG har et godt og trygt sosialt miljø og vi har mange sosiale aktiviteter for alle.

Helsedirektoratet har kommet med klare anbefalinger: Vi bør være fysisk aktive for å unngå de mange livsstilssykdommene: Diabetes, overvekt etc. Undersøkelser viser at 80% av befolkningen er ikke aktive nok og er i risikogruppen. Golfaktivitetene i Drøbaks GGG tilfredsstiller dette, når deltakerne blir med på samspill på bane med 3 aktivitetsdager pr uke.

I nyere forskning er det tilstrekkelig med 2 halve golfrunder for å tilfredsstille Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet pr uke. (Dette forutsetter også at vi lever normalt og ikke bare ligger på sofaen eller i senga resten av uka).

Se hjemmesidens omtale av «golf som fysisk aktivitet».

Se timeplanen og bli med oss på en reise inn i golfens verden med mye moro, flotte naturopplevelser, et godt kameratskap og sosialt miljø.

Vi i GGG ønsker et samarbeid med alle som er i kontakt med mennesker som trenger motivasjon eller som har ønske om å komme i gang.

Golf Grønn Glede disponerer golfbiler, golfscooter og handikapbil for dem som ikke klarer å gå, selv. Se for øvrig under «hvem kan delta»

 


GGG blir støttet økonomisk av: